Overgang til ungdomsuddannelse efter grundskolenhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1981.aspxOvergang til ungdomsuddannelse efter grundskolenExcelvisningen viser hvor stor en andel af eleverne, der er overgået til en ungdomsuddannelse i september i samme år (3mdr) eller året efter (15mdr), at de har afsluttet 9. klasseOvergange fra grundskolenGrundskoleExcel
Socioøkonomisk referencehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1574.aspxSocioøkonomisk referenceExcelvisninger af beregninger af den socioøkonomiske reference for grundskolekarakterer på skoleniveau.KaraktererGrundskoleSocioøkonomisk referenceExcel
Karakterer - Mindst 2 i dansk og matematikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2334.aspxKarakterer - Mindst 2 i dansk og matematikExcelvisninger af andelen og antallet af elever, der har opnået et prøvekaraktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik for elever i 9. og 10. klasse KaraktererGrundskoleExcel
Karakterer - Obligatoriske og bundne prøverhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2336.aspxKarakterer - Obligatoriske og bundne prøverExcelvisninger af de vægtede karaktergennemsnittet i hhv. de obligatoriske prøver (Folkeskolens afgangseksamen) og de lovbundne prøver for elever i 9. klasseKaraktererGrundskoleExcel
Trivsel - Indikatorerhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2331.aspxTrivsel - IndikatorerUddannelsesstatistik på tværs af det danske uddannelsessystem fra grundskole til ph.d. og voksenuddannelserElevtrivselGrundskoleExcel
Inklusionsgrad og specialundervisninghttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2338.aspxInklusionsgrad og specialundervisningExcelvisninger af hvor stor en andel af eleverne, der er inkluderet i den almindelige undervisning og hvor stor en andel af eleverne, der modtager specialundervisning i normalklasser og specialklasser.Elevtal, inklusion og sprogprøverGrundskoleInklusionExcel
Kompetencedækning i folkeskolenhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2322.aspxKompetencedækning i folkeskolenExcelvisning af kompetencedækning i folkeskolenUndervisningstimerGrundskoleExcel
Trivsel - Svarfordelinghttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2332.aspxTrivsel - SvarfordelingUddannelsesstatistik på tværs af det danske uddannelsessystem fra grundskole til ph.d. og voksenuddannelserElevtrivselGrundskoleExcel
Planlagte undervisningstimetalhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2321.aspxPlanlagte undervisningstimetalExcelvisning af antallet af planlagte timer på et skoleår samt fordelt på fag og klassetrin.UndervisningstimerGrundskolePlanlagte timerExcel
Karakterer - Gennemsnit i dansk og matematikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2335.aspxKarakterer - Gennemsnit i dansk og matematikExcelvisninger af de vægtede karaktergennemsnit for de bundne prøver i hhv. dansk og matematik for elever i 9. klasseKaraktererGrundskoleExcel