Datadokumentation - Lærepladsstatistikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Lærepladsstatistik.pdfDatadokumentation - LærepladsstatistikHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.LærepladsstatistikErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Elevtalhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/datadokumentation/DVH_GYM_EUD_Elevtal.pdfDatadokumentation - ElevtalHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte;TilgangErhvervsuddannelser;Gymnasiale Uddannelser;Forberedende uddannelseDokumentation
Datadokumentation - Timetallenehttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Timetallene.pdfDatadokumentation - TimetalleneHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.TimetalleneErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_GF2måltal.pdfDatadokumentation - Målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler Her kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftalerErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Overgangsstatistikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Overgange.pdfDatadokumentation - OvergangsstatistikHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne - se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Frafalds- og overgangsstatistikErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Elevtal på statustidspunkterhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/datadokumentation/DVH_Elevtal_statustidspunkter.pdfDatadokumentation - Elevtal på statustidspunkterHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne - se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Elevtal på statustidspunkterGymnasiale Uddannelser;Erhvervsuddannelser;Forberedende uddannelseDokumentation
Datadokumentation - Ansøgning til erhvervsuddannelsernehttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Ansøgning til erhvervsuddannelserne.pdfDatadokumentation - Ansøgning til erhvervsuddannelserneHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Ansøgning til erhvervsuddannelserneErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Beskæftigelsesfrekvenserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Beskæftigelsesfrekvenser.pdfDatadokumentation - BeskæftigelsesfrekvenserHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.BeskæftigelsesfrekvenserErhvervsuddannelserDokumentation
Dokumentation af indkatorer - Elevtrivsel https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/160420-Notat-om-beregning-af-indikatorer-til-offentliggoerelse.pdfDokumentation af indkatorer - Elevtrivsel Her kan du læse en detaljeret metodebeskrivelse af indikatorerne og udregninen af indikatorerne, der anvendes i forbindelse med visningen af resultaterne af trivselsmålingen på erhvervsuddannelserneElevtrivselErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Elevtrivselhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Elevtrivsel.pdfDatadokumentation - ElevtrivselHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.ElevtrivselErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Karaktererhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Karakterstatistikker.pdfDatadokumentation - KaraktererHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.KaraktererErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Fraværhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Fravær.pdfDatadokumentation - FraværHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.FraværErhvervsuddannelserDokumentation
GDPR-oplysninger til dataindsamling ved trivselsmålingerhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/GDPR-oplysninger_til_dataindsamling_ved_trivselsmålinger.pdfGDPR-oplysninger til dataindsamling ved trivselsmålingerSe oplysninger om, hvordan STIL behandler personoplysninger i forbindelse med den nationale trivselsmålingElevtrivselErhvervsuddannelser;Gymnasiale UddannelserDokumentation
Datadokumentation - Overgangehttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/datadokumentation/DVH_Overgange.pdfDatadokumentation - OvergangeHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne - se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Frafalds- og overgangsstatistik;Overgang til videre uddannelse efter studentereksamenErhvervsuddannelser;Gymnasiale UddannelserDokumentation
Datadokumentation - Virksomhedstilfredshedhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_Virksomhedstilfredshed.pdfDatadokumentation - VirksomhedstilfredshedHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.VirksomhedstilfredshedErhvervsuddannelserDokumentation
Datadokumentation - Frafald fra start på grundforløbet til og med start på hovedforløbethttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/DVH_Erhvervsuddannelser_frafald_start_GF_til_og_med_HF.pdfDatadokumentation - Frafald fra start på grundforløbet til og med start på hovedforløbetHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne - se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Frafalds- og overgangsstatistikErhvervsuddannelserDokumentation
Film om hvordan tilgang tælleshttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/EUD_Tælleprincipper.mp4Film om hvordan tilgang tællesHer kan du se en film om hvordan tilgange til erhvervsuddannelserne bliver talt i de forskellige opgørelser i datavarehuset.Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteErhvervsuddannelserDokumentation