Dagtilbudsportalen er stedet, hvor forældre kan få et overblik og oplysninger om daginstitutioner i deres kommune. Dagtilbudsportalen samler informationer om normeringer, pædagogandel, åbningstider, frokostordning m.m. og tilbyder en sammenligning på tværs af kommunale, private og selvejende daginstitutioner. Portalen giver også mulighed for, at hver enkel daginstitution selv kan logge sig ind og beskrive deres daginstitution.


 

 

Specialadgang

Se statistik over dagtilbud med excel adgang

Dataområderne under dagtilbud kan tilgås via Excel services, som er en fuldt fleksibel adgang til data, baseret på Excels pivottabel koncept. Her er det dermed muligt at tilpasse tabellerne helt frit.

Indberet oplysninger om dagtilbud

På denne side kan daginstitutionen logge sig ind og beskrive deres institution.