C_Plus_registeret - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/VEU/Registerdokumentation/C_Plus_registeret - Registerdokumentation.pdfC_Plus_registeret - RegisterdokumentationBruges til at kunne beskrive aktivitet på kursistområdet, og giver mulighed for at lave analyser ned på individniveau som dækker på tværs af uddannelsessystemet. Det kunne f.eks. være optælling af kursusdetagelser eller årselever på et bestemt område.Voksen- og efteruddannelserVoksen- og efteruddannelser
Veu_registeret - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/VEU/Registerdokumentation/Veu_registeret - Registerdokumentation.pdfVeu_registeret - RegisterdokumentationRegisteret bruges til at kunne beskrive aktivitet på kursistområdet, og giver mulighed for at lave analyser ned på individ niveau som dækker på tværs af uddannelsessystemet. Voksen- og efteruddannelserVoksen- og efteruddannelser
Elevfravær i grundskolen - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/Registerdokumentation/Elevfravær i grundskolen - Registerdokumentation.pdfElevfravær i grundskolen - RegisterdokumentationIndberetningen af elevfravær foregår en gang årligt ved skoleårets afslutning og indberetningen omfatter folkeskoler og kommunale specialskoler. Fraværet indberettes på institutionen for alle elever der har gået på skolen i det pågældende skoleår. GrundskoleGrundskole
Elevtal på grundskoleområdet - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/Registerdokumentation/Elevtal på grundskoleområdet - Registerdokumentation.pdfElevtal på grundskoleområdet - RegisterdokumentationBestandsregistret danner udgangspunkt for diverse opgørelser af elevtallet i grundskolen, ligesom de udvidede oplysninger om elevernes klassetype anvendes til at beregne inklusionsgraden på lands- og kommuneniveau.GrundskoleGrundskole
Elevtrivsel i grundskolen - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/Registerdokumentation/Elevtrivsel i grundskolen - Registerdokumentation.pdfElevtrivsel i grundskolen - RegisterdokumentationData bag registeret indsamles årligt ifm. den nationale trivselsmåling i grundskolen. Registrene bliver dannet af STIL efter bearbejdning af de indberettede oplysninger fra spørgeskemaerne.GrundskoleGrundskole
FTU – Fælles tilmelding til ungdomsuddannelsernehttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/Registerdokumentation/FTU – Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne - Registerdokumentation.pdfFTU – Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserneData bag registeret indsamles årligt ifm. elevernes ansøgning til ungdomsuddannelserne. Registrene indeholder oplysninger om elevernes ansøgning til ungdomsuddannelserne og 10. klasse. Grundskole;Erhvervsuddannelser;Gymnasiale UddannelserGrundskole;Erhvervsuddannelser;Gymnasiale Uddannelser
Grundskolekarakterregistret - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/Registerdokumentation/Grundskolekarakterregistret - Registerdokumentation.pdfGrundskolekarakterregistret - RegisterdokumentationGrundskolekarakterregistret kan tilgås på analyseserveren som ’fag0220’ og på BUVM’s analysemiljø på Danmarks Statistiks server i den fælles register mappe som ’reg.kgs’. GrundskoleGrundskole
Karakternøgletalsregistrene for Grundskolen - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/Registerdokumentation/Karakternøgletalsregistrene for Grundskolen - Registerdokumentation.pdfKarakternøgletalsregistrene for Grundskolen - RegisterdokumentationRegistrene indeholder de centrale karakternøgletal på Individniveau for elever i 9. klasse. Formålet med datasættene er således at styrke karakterberedskabet, og gøre det nemmere og hurtigere at anvende karakterdata i analysesammenhæng.GrundskoleGrundskole
Kompetencedata - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/Registerdokumentation/Kompetencedata - Registerdokumentation.pdfKompetencedata - RegisterdokumentationRegisteret indeholder oplysninger om det undervisende personale i folkeskolen, hvilke klasser de underviser samt i hvilke fag undervisningen foregår. Data bag registeret indsamles årligt ifm. indberetningen af lærernes kompetencedækning i folkeskolen.GrundskoleGrundskole
Det integrerede elevregister (bflex) - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/Registerdokumentation/Det integrerede elevregister (bflex) - Registerdokumentation.pdfDet integrerede elevregister (bflex) - RegisterdokumentationRegisteret indeholder aktivitet på de ordinære fuldtidsuddannelser i Danmark. Aktiviteten er registeret tilbage til omkring 1979.Grundskole;Erhvervsuddannelser;Gymnasiale UddannelserGrundskole;Erhvervsuddannelser;Gymnasiale Uddannelser
Elevregister EUD og GYM - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/Registerdokumentation/Elevregister EUD og GYM - Registerdokumentation.pdfElevregister EUD og GYM - RegisterdokumentationRegisteret indeholder data om elevers forløb på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser på forskellige uddannelsesniveauer.Erhvervsuddannelser;Gymnasiale UddannelserErhvervsuddannelser;Gymnasiale Uddannelser
Testdata fra Ordblindetesten - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/Registerdokumentation/Testdata fra Ordblindetesten - Registerdokumentation.pdfTestdata fra Ordblindetesten - RegisterdokumentationDatasættet er dannet til analysebrug af testresultaterne fra Ordblindetesten. Registret kan anvendes til at lave opgørelser over antal testede og deres testresultater, med opdelings-muligheder på uddannelsesniveau, skoletype, skoleår, køn og alder.Grundskole;Erhvervsuddannelser;Voksen- og efteruddannelser;Gymnasiale UddannelserGrundskole;Erhvervsuddannelser;Voksen- og efteruddannelser;Gymnasiale Uddannelser
KGY - Studenters fagkarakterer og eksamensresultater på gymnasiale uddannelser - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Registerdokumentation/KGY - Studenters fagkarakterer og eksamensresultater på gymnasiale uddannelser - Registerdokumentation.pdfKGY - Studenters fagkarakterer og eksamensresultater på gymnasiale uddannelser - RegisterdokumentationRegisteret indeholder data om studenters (dimittender) samlede eksamensresultater, enkelte fagkarakterer og studieretninger, som de fremgår af deres eksamensbeviser. Registeret opdateres årligt i efteråret.Gymnasiale UddannelserGymnasiale Uddannelser
Trivsel på gymnasieområdet - Registerdokumentationhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Registerdokumentation/Trivsel på gymnasieområdet - Registerdokumentation.pdfTrivsel på gymnasieområdet - RegisterdokumentationDatasættet er dannet til analysebrug om trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser. Eleverne skal gennemføre trivselsspørgeskemaet hvert år. Man kan analysere på elevernes svar på spørgsmålene i trivselsmålingen. Gymnasiale UddannelserGymnasiale Uddannelser