Få en kort rundvisning

Kom i gang med Excel

Find det du søger

Hvis du skal finde data eller statistik inden for et konkret emne, hovedområde eller for en bestemt uddannelsesinstitution, sker den hurtigste navigation ved søgefunktionen og/eller ved filtreringsfunktionen af hovedområderne, som står hhv. øverst centralt og øverst til højre på siden.

Søg og find

Den hurtigste måde at finde det rette indhold, er at bruge søgefunktionen som står øverst centralt. Her får du adgang til at søge efter rapporter og statistikker på hele portalen, og mulighed for nemt at filtrere søgeresultatet.

Klik dig frem

Ved at vælge et område fra top menuen (Grundskolen, Gymnasiale uddannelser, ...) kan man klikke sig frem til det rette indhold.

Data på fire måder

På Uddannelsesstatistik kan man få vist data og statistik på fire forskellige måder.

Nøgletalsvisninger

Nøgletalsvisningerne er hurtigt tilgængelige visninger, der giver dig et generelt overblik over udvalgte nøgletal for en uddannelsesinstitution eller en kommune.

Excel rapporter

For en mere avanceret og tilpasningsvenlig tilgang til data, kan excel rapporterne anvendes. Her er der mulighed for at opsætte tabeller, tilpasse filtre og pivotere direkte på rådata.

Persondata til statistiske analyser og forskning

Det er ministeriets politik, at det skal være let adgang til data fra ministeriets statistikberedskab og spørgeskemaarkiv for forskere, myndigheder og andre interessenter. Læs om adgang til data og opmærksomhedspunkter ved persondata i statistiske analyser og forskning.

Hent data fra vores API

Opret en konto i datavarehusets API og hent tal og statistikker ned på eget system.

Der gives adgang til alle åbne data som allerede er offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk.