Lærepladsstatistikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/22.aspxLærepladsstatistikSe rapporter med nøgletal om lærepladsområdet. Lærepladsstatistikken offentliggøres hver måned.
Målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftalerhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/200.aspxMålsætninger for indgåelse af uddannelsesaftalerNøgletal til at følge de nationale målsætninger om indgåelse af uddannelsesaftaler under grundforløbet og det studiekompetencegivende forløb.
Ansøgning til erhvervsuddannelsernehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/27.aspxAnsøgning til erhvervsuddannelserneNøgletal om ansøgere og afgivne ansøgninger til erhvervsuddannelserne og andre uddannelser.
Elevtrivselhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/28.aspxElevtrivselFind nøgletal for elevtrivslen på erhvervsuddannelserne.
Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførtehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/23.aspxElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteElevtal på erhvervsuddannelserne. Se, hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang.
Virksomhedstilfredshedhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/29.aspxVirksomhedstilfredshedNøgletal for aftagervirksomhedernes (dvs. de virksomheder, der har elever i lære) tilfredshed med samarbejdet med erhvervsskolerne og deres elever.
Elevtal på statustidspunkterhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/154.aspxElevtal på statustidspunkterSe fx, hvor stor en andel af elever der afbryder grundforløbet 3 måneder efter start på deres uddannelse.
Timetallenehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/143.aspxTimetalleneSe opgørelser af gennemsnitslige timetal (klokketimer) for lærerstyret undervisningen på erhvervsuddannelsernes grundforløb.
Frafalds- og overgangsstatistikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/26.aspxFrafalds- og overgangsstatistikData om fuldførelse, overgange og frafald på erhvervsuddannelserne både på landsplan og på institutionsniveau.
Beskæftigelsesfrekvenserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/24.aspxBeskæftigelsesfrekvenserNøgletal om beskæftigelsesfrekvenser og andre typer frekvenser for færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne.
Fraværhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/194.aspxFraværSe nøgletal om elevernes fravær på erhvervsuddannelserne.
Karaktererhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/206.aspxKaraktererSe nøgletal for karakterer på de afsluttende prøver og grundforløbsprøver på erhvervsuddannelserne.

Opfølgning

Dimensionering

Udviklingen i trepartsaftalens mål, herunder andel tid tilbragt i skoleoplæring, overgang mellem grundforløbets 2. del ledighedsfrekvensen for færdiguddannede og modelparameteren for hver uddannelse.

Rapporter til brug i det risikobaserede kvalitetstilsyn

Her finder du en samlet oversigt over de rapporter, der bruges i det risikobaserede tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutionerne.

Begrundelser for afslag på ansøgninger om læreplads på social- og sundhedsuddannelserne

Her finder du en oversigt over de begrundelser, der er givet for afslag på ansøgninger om læreplads på social- og sundhedsuddannelserne.

Aktuelt

 

 

 

 

Overgange mellem uddannelser er nu opdateret i datavarehusetOvergange mellem uddannelser er nu opdateret i datavarehusetSe overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser og overgange fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser17-06-2024 11:47:19
Elevtal for erhvervsuddannelserne er nu opdateret til og med april 2024<a href="/Pages/Topics/23.aspx">Se tallene her:</a>Elevtal for erhvervsuddannelserne er nu opdateret til og med april 2024Se hvor mange elever, der startede på en erhvervsuddannelse i april 202417-06-2024 11:29:33
Lærepladsstatistikken er nu opdateret<a href="/Pages/Topics/22.aspx">Se tallene her</a>Lærepladsstatistikken er nu opdateretTal om lærepladser er opdateret til og med april 202414-06-2024 10:10:47

Specialadgang

Excel-adgang

Dataområderne under erhvervsuddannelserne kan tilgås via Excel services, som er en fuldt fleksibel adgang til data, baseret på Excels pivottabel koncept. Her er det dermed muligt at tilpasse tabellerne helt frit.