Overblikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/12.aspxOverblikSkoletal i overbliksformat for enkeltskoler, sammenligning af skoler, samt centrale skoletal på kommuneniveau.
Testresultaterhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/17.aspxTestresultaterSe resultater fra Folkeskolens Nationale Overgangstest i læsning og matematik samt resultater fra de obligatoriske nationale test (2014/2015-2021/2022).
Karaktererhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/13.aspxKaraktererFind data om prøve- og standpunktskarakterer i grundskolen og karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske forhold.
Ansøgning til ungdomsuddannelse og 10. klassehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/207.aspxAnsøgning til ungdomsuddannelse og 10. klasseSe data om grundskoleelevernes ansøgninger til 10. klasse og ungdomsuddannelser samt data fra elevernes uddannelsesparathedsvurderinger
Overgange fra grundskolenhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/208.aspxOvergange fra grundskolenSe data om elevernes overgang fra grundskolen til fx 10. klasse og ungdomsuddannelse
Elevtal, inklusion og sprogprøverhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/14.aspxElevtal, inklusion og sprogprøverData om antal elever i grundskolen, blandt andet fordelt efter skoletype, klassetrin og kommune. Tal for inklusion og sprogprøver i folkeskolen findes også her.
Elevtrivselhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/19.aspxElevtrivselSe opgørelser over elevernes trivsel på fire trivselindikatorer, generel skoletrivsel, samt data for besvarelser af specifikke trivselsspørgsmål til eleverne.
Elevfraværhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/15.aspxElevfraværSe data for elevernes skolefravær, blandt andet fordelt efter om der er tale om fravær med tilladelse, ulovligt eller fravær pga. sygdom.
Undervisningstimerhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/20.aspxUndervisningstimerData om planlagte undervisningstimer og hvor stor en andel af undervisningen, der dækkes af lærere med undervisningskompetencer i fagene.
Personale og Økonomihttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/16.aspxPersonale og ØkonomiFind data om bl.a. antal ansatte, antallet af elever pr. lærer, andelen af personalets arbejdstid, der bruges sammen med eleverne og udgifter til folkeskolen pr. elev.

Aktuelt

 

 

 

 

Socioøkonomiske referencer for resultaterne i Folkeskolens Nationale Overgangstest er nu tilgængelige bag loginSocioøkonomiske referencer for resultaterne i Folkeskolens Nationale Overgangstest er nu tilgængelige bag loginResultater fra 2022/2023 og 2023/2024 for de enkelte folkeskoler er nu tilgængelige bag login for skoleledere og øvrige medarbejdere med korrekte rettigheder.26-06-2024 10:39:52
Overgange mellem uddannelser er nu opdateret i datavarehusetOvergange mellem uddannelser er nu opdateret i datavarehusetSe overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser og overgange fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser17-06-2024 11:47:19
Resultater af Folkeskolens Nationale Trivselsmåling 2023/24<a href="/Pages/Topics/19.aspx">Trivselsresultaterne findes her.</a>Resultater af Folkeskolens Nationale Trivselsmåling 2023/24Resultaterne af trivselsmålingen 2023/24 er nu offentliggjort28-05-2024 10:05:52

Specialadgang

Excel adgang

Dataområderne på grundskoleområdet kan tilgås via Excel services, som er en fuldt fleksibel adgang til data, baseret på Excels pivottabel koncept. Her er det dermed muligt at tilpasse tabellerne helt frit.

Data til målrettede kommunerapporter

Her finder du en samling af målrettede kommunerapporter indeholdende data om bl.a. karakterer, trivsel, overgange og inklusion

Skolefamilieværktøjet

Der arbejdes på en ny skolefamilie-l��sning