Overblikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/4.aspxOverblikFå et overblik over en institution på en række nøgletal
Elevfraværhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/205.aspxElevfraværSe nøgletal om elevernes fravær på de gymnasiale uddannelser.
Ansøgning til de gymnasiale uddannelserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/9.aspxAnsøgning til de gymnasiale uddannelserHvor mange søger en gymnasial uddannelse efter 9. og 10. klasse?
Studenternes studieretninger og faghttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/7.aspxStudenternes studieretninger og fagHvilke studieretninger, fag og niveauer har studenterne på de gymnasiale uddannelser valgt?
Elevfordelingsresultatethttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/210.aspxElevfordelingsresultatetSe resultater om elevfordelingen på det gymnasiale område.
Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførtehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspxElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteElevtal på gymnasiale uddannelser. Se hvor mange elever der starter, er i gang, afbryder og fuldfører.
Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk referencehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/5.aspxStudenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk referenceHer ses bl.a. gennemsnit af studenternes eksamensresultater og fag samt hvordan de har klaret sig i prøverne i forhold til studenter med samme socioøkonomiske baggrund.
Elevtal på statustidspunkterhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/153.aspxElevtal på statustidspunkterSe fx hvor stor en andel af 1.g/1.hf eleverne skifter uddannelse efter grundforløb, hvor stor en andel af eleverne falder fra det første år, og hvor stor en andel af eleverne fuldfører uddannelsen på normeret tid.
Overgang til videre uddannelse efter studentereksamenhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/155.aspxOvergang til videre uddannelse efter studentereksamenSe fx hvor stor en andel af studenterne der 2 år efter studentereksamen er i gang med en videregående uddannelse
Elevtrivselhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/146.aspxElevtrivselSe hvordan eleverne trives på de gymnasiale uddannelser

Aktuelt

 

 

 

 

Overgange mellem uddannelser er nu opdateret i datavarehusetOvergange mellem uddannelser er nu opdateret i datavarehusetSe overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser og overgange fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser17-06-2024 11:47:19
Elevtal for de gymnasiale uddannelser er nu opdateret til og med april 2024<a href="/Pages/Topics/6.aspx">Se tallene her</a>Elevtal for de gymnasiale uddannelser er nu opdateret til og med april 202417-06-2024 11:35:30
Resultatet af elevfordelingen til de gymnasiale uddannelser er nu tilgængeligt<a href="/Pages/Topics/210.aspx">Se tallene her</a>Resultatet af elevfordelingen til de gymnasiale uddannelser er nu tilgængeligtDet er nu muligt at se resultatet af elevfordelingen til de gymnasiale uddannelser for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.11-06-2024 22:00:00

Opfølgning

Excel adgang

Dataområderne under gymnasiale uddannelser kan tilgås via Excel services, som er en fuldt fleksibel adgang til data, baseret på Excels pivottabel koncept. Her er det dermed muligt at tilpasse tabellerne helt frit.

Rapporter til brug i tilsynet

Her finder du en samlet oversigt over de rapporter, der bruges i det risikobaserede tilsyn med de gymnasiale uddannelser.