ElevtrivselElevtrivselFebruarGymnasiale Uddannelser;Elevtrivsel<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/146.aspx">Elevtrivsel</a>
9. og 10. klasseelevernes søgning til 10. klasse og ungdomsuddannelserne 20249. og 10. klasseelevernes søgning til 10. klasse og ungdomsuddannelserne 2024Opgørelser over søgning til 10. klasse, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelserMartsGymnasiale Uddannelser;Ansøgning til de gymnasiale uddannelser;Erhvervsuddannelser<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/18.aspx">Søgning til ungdomsuddannelser mv. efter 9. og 10. klasse</a><a href="/Pages/Topics/9.aspx">Søgning til de gymnasiale uddannelser</a><a href="/Pages/Topics/27.aspx">Søgning til erhvervsuddannelserne</a>
Overgang til videregående uddannelse 2 år efter afsluttet gymnasial uddannelseOvergang til videregående uddannelse 2 år efter afsluttet gymnasial uddannelseJuniGymnasiale Uddannelser;Overgang til videre uddannelse efter studentereksamen<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/155.aspx">Overgang til videre uddannelse efter studentereksamen</a>
ElevtalElevtalJanuar Marts April Maj Juni Juli Oktober November DecemberGymnasiale Uddannelser;Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/6.aspx">Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte</a><a href="/Pages/Topics/153.aspx">Elevtal på statustidspunkter</a>
Elevfravær på de gymnasiale uddannelserElevfravær på de gymnasiale uddannelserSeptemberGymnasiale Uddannelser<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/205.aspx">Elevfravær</a>
Studenternes eksamensresultat, fagkarakterer, antal studenter, studieretninger mv.Studenternes eksamensresultat, fagkarakterer, antal studenter, studieretninger mv.Opgørelsen vil dække eksamensbeviser til og med 31. juli 2024SeptemberGymnasiale Uddannelser<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/5.aspx">Studenternes eksamensresultater og fagkarakterer</a><a href="/Pages/Topics/7.aspx">Studenternes studieretninger og fag</a>
Frafald på statustidspunkterFrafald på statustidspunkterMarts OktoberElevtal på statustidspunkter;Gymnasiale Uddannelser<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/153.aspx">Elevtal på statustidspunkter</a>
Socioøkonomisk reference for gymnasiale studenters resultater og karaktererSocioøkonomisk reference for gymnasiale studenters resultater og karaktererNovemberStudenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference;Gymnasiale Uddannelser<a href="https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/5.aspx">Socioøkonomiske referencer</a>

Kontakt Statistik Support

Supporten kan kontaktes skriftligt.

Skriv til supporten