Aftalen indeholder bl.a. en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere lærepladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere lærepladser årligt end i 2016 – så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

De ekstra lærepladser skal realiseres gennem en række initiativer, herunder styrkede økonomiske incitamenter til at oprette lærepladser, oprettelse af fordelsuddannelser, dimensionering af uddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en læreplads mv.

Fordelsuddannelser er det første initiativ fra trepartsaftalen, som er implementeret. I 2018 er 36 erhvervsuddannelser udpeget til fordelsuddannelser, som er uddannelser, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden. På fordelsuddannelserne er der gode muligheder for lærepladser og jobmuligheder efterfølgende. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Endvidere er fordelen ved fordelsuddannelserne, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus. Målet er, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.

Med aftalen blev det samtidig besluttet, at der blev indført dimensionering på de uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og mulighed for at få en læreplads, og hvor det fremtidige arbejdskraftbehov er faldende.Fordelsuddannelser og dimensionering

I excel-arkene Data for fordelsuddannelser og Data for dimensionering belyses udviklingen i trepartsaftalens mål, herunder andel tid tilbragt i skoleoplæring, overgang mellem grundforløbets 2. del ledighedsfrekvensen for færdiguddannede og modelparameteren for hver uddannelse

Læs mere om data for fordelsuddannelser eller data for dimensionering.Gennemsigtigheden i det lærepladsopsøgende arbejde

Det fremgår af trepartsaftalens initiativ 54, at gennemsigtigheden i det lærepladsopsøgende arbejde skal styrkes ved at udstille tidstro og relevante data for udvalgte nøgletalsindikatorer til brug for skolernes lærepladsopsøgende arbejde og for virksomhedernes oprettelse af lærepladser. I excel-arket nøgletalsindikatorer for trepartaftalens initiativ 54 findes nøgletal for de indikatorer, som indgår i trepartaftalens initiativ 54.