Med trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft blev der indført dimensionering på de uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og mulighed for at få en læreplads, og hvor det fremtidige arbejdskraftbehov er faldende. Reglerne for dimensionering er fastsat i erhvervsuddannelsesloven § 9 og uddybet i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kapitel 5, § 51.

Data til dimensionering

Som en del af den årlige dimensionering offentliggøres datagrundlaget på Datavarehusets hjemmeside. I excel-arket belyses overgangfrekvensen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet, ledighedsfrekvensen for færdiguddannede og modelparameteren for hver enkelt uddannelse.