Her finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til portalen eller til et konkret dagtilbud.


Styrelsen for It og Læring (STIL)

STIL yder support for kommuner og institutioner i forhold til den tekniske udformning, præsentationen på portalen, samt muligheden for at indberette oplysninger om frokost, lukkedage og åbningstider.

Hvis du har brug for at kontakte STIL kan du oprette en support-henvendelse her:

Support


Ring til supporten på følgende nummer.

Telefon: 3587 8300

Mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik yder supportfunktionen i forhold til de registerdata, der indgår på portalen, f.eks. om oplysninger om institutioner, normeringer og frokostordninger.

E-mail: boernepasning@dst.dk

Telefon: 3917 3990

Mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00

Dagtilbud

Hvis du har spørgsmål til et konkret dagtilbud, kan du kontakte dagtilbuddet direkte.

Dagtilbuddets kontaktoplysninger findes på overblikssiden.

Institutioner nær dig

Børne- og Socialministeriet

Børne- og Socialministeriet kan kontaktes ved spørgsmål af mere generel karaktér.

E-mail: dagtilbudsportalen@sm.dk

Telefon: 3392 9300