Datadokumentation - Elevtalhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/datadokumentation/DVH_GYM_EUD_Elevtal.pdfDatadokumentation - ElevtalHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Elevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte;TilgangErhvervsuddannelser;Gymnasiale Uddannelser;Forberedende uddannelseElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte;Tilgang
Datadokumentation - Elevtrivselhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Elevtrivsel.pdfDatadokumentation - ElevtrivselHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.ElevtrivselGymnasiale UddannelserElevtrivsel
Datadokumentation - Studenternes karakterer samt socioøkonomiske referencehttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Studenternes karakterer samt socioøkonomiske reference.pdfDatadokumentation - Studenternes karakterer samt socioøkonomiske referenceHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk referenceGymnasiale UddannelserStudenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference
Datadokumentation - Ansøgning til de gymnasiale uddannelserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Ansøgning til de gymnasiale uddannelser.pdfDatadokumentation - Ansøgning til de gymnasiale uddannelserHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Ansøgning til de gymnasiale uddannelserGymnasiale UddannelserAnsøgning til de gymnasiale uddannelser
Datadokumentation - Elevtal på statustidspunkterhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/datadokumentation/DVH_Elevtal_statustidspunkter.pdfDatadokumentation - Elevtal på statustidspunkterHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne - se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Elevtal på statustidspunkterGymnasiale Uddannelser;Erhvervsuddannelser;Forberedende uddannelseElevtal på statustidspunkter
Datadokumentation - Overblikhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Overblik.pdfDatadokumentation - OverblikHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.OverblikGymnasiale UddannelserOverblik
Datadokumentation - Elevfordelingsresultatethttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Elevfordelingsresultatet.pdfDatadokumentation - ElevfordelingsresultatetHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.ElevfordelingsresultatetGymnasiale UddannelserElevfordelingsresultatet
GDPR-oplysninger til dataindsamling ved trivselsmålingerhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/GDPR-oplysninger_til_dataindsamling_ved_trivselsmålinger.pdfGDPR-oplysninger til dataindsamling ved trivselsmålingerSe oplysninger om, hvordan STIL behandler personoplysninger i forbindelse med den nationale trivselsmålingElevtrivselErhvervsuddannelser;Gymnasiale UddannelserElevtrivsel
Datadokumentation - Overgangehttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/datadokumentation/DVH_Overgange.pdfDatadokumentation - OvergangeHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne - se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Frafalds- og overgangsstatistik;Overgang til videre uddannelse efter studentereksamenErhvervsuddannelser;Gymnasiale UddannelserFrafalds- og overgangsstatistik;Overgang til videre uddannelse efter studentereksamen
Dokumentation af indikatorer – Elevtrivselhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Elevtrivsel_Metodebeskrivelse.pdfDokumentation af indikatorer – ElevtrivselHer kan du læse en detaljeret metodebeskrivelse for indikatorerne og fastlæggelsen af indikatorerne. Se blandt andet afsnittet om hvilke trivselsspørgsmål, der hører til de enkelte indikatorer samt fortolkningen af indikatorerne.ElevtrivselGymnasiale UddannelserElevtrivsel
Metodenotat - De socioøkonomiske referencerhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/Metodenotat - De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer.pdfMetodenotat - De socioøkonomiske referencerHer kan du læse en detaljeret dokumentation af metoden anvendt for beregningerne af de socioøkonomiske referencer for de gymnasiale uddannelser stx, hf, hhx og htx. Studenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk referenceGymnasiale UddannelserStudenternes eksamensresultater, fagkarakterer samt socioøkonomisk reference
Datadokumentation – Elevfraværhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Elevfravær.pdfDatadokumentation – ElevfraværHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.ElevfraværGymnasiale UddannelserElevfravær
Datadokumentation - Studenternes studieretninger og faghttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Gymnasiale uddannelser/Datadokumentation/DVH_Gymnasiale uddannelser_Studenternes studieretninger og fag.pdfDatadokumentation - Studenternes studieretninger og fagHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Studenternes studieretninger og fagGymnasiale UddannelserStudenternes studieretninger og fag