Denne side har indhold bag login. Brugere med Uni-login og korrekte rettigheder kan tilgå yderligere indhold ved klik på knappen til højre.

UNI-login

Folkeskolens Nationale Overgangstest er gennemført tidligere på skoleåret i 2023/24 end i 2022/23

Testene i 2023/24 blev gennemført cirka 10 uger tidligere på skoleåret end i 2022/23. Forskellen i gennemførselstidspunktet kan være medvirkende til, at der på flere af klassetrinnene ses fald i landsresultaterne. Børne- og Undervisningsministeriet henstiller til, at resultaterne anvendes med forsigtighed i forhold til at vurdere den faglige udvikling. Se yderligere beskrivelse og bemærkninger til statistikken i datadokumentationen

Resultaterne fra Folkeskolens Nationale Overgangstest og de nationale test kan ikke sammenlignes direkte.

Testtidspunktet er ændret fra slutningen til begyndelsen af skoleåret. Testprincippet er ændret fra adaptive til lineære test. Se yderligere beskrivelse og bemærkninger til statistikken i datadokumentationen

Nøgletal

Det er her muligt at finde udvalgte nøgletal, og vise en grafisk visualisering af data med brug af simple filtreringsmuligheder.Dyk ned i data

Med vores Excel rapporter kan du selv filtrerer eller pivotere, så tabellen viser lige det du skal bruge. Herefter kan filen enten downloades til egen maskine, som dog mister forbindelsen til datavarehuset og/ eller felterne kan markeres og kopieres over i eget program.Dokumentation og øvrige links

API

Hent data og anvend dem i egne løsninger. Alle vores åbne data er tilgængelige gennem vores API.

Registerdata til forskning

Læs om adgang til data og opmærksomhedspunkter ved persondata i statistiske analyser og forskning.

Datadokumentation

Hent kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor Testresultater.

Resultater fra de nationale test under Covid-19

Hovedparten af testene i 2019/2020 og 2020/2021 er gennemført senere i skoleåret sammenlignet med øvrige skoleår, hvorfor sammenligning med testresultaterne fra 2019/2020 og 2020/2021 skal foretages med forbehold. Landsresultaterne for skoleåret 2019/2020 bygger på resultaterne fra et repræsentativt udsnit af skoler.