Alle erhvervsskoler skal årligt udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, som bidrager til, at skolen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne.

Handlingsplanerne skal dermed understøtte den enkelte skoles arbejde med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens (pdf) fire klare mål, sikre flere elever en praktikplads og implementere det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Handlingsplanerne er et redskab for den enkelte skole i det lokale kvalitetsarbejde og skal hjælpe med at identificere udfordringer, igangsætte indsatser og opstille mål.

Ministeriet offentliggør hvert år ultimo september de data i Datavarehuset, som skal indgå i handlingsplanerne. Handlingsplanerne skal være godkendt af skolernes bestyrelser og være tilgængelige på skolernes hjemmesider senest 31. januar hvert år. Handlingsplanen indeholder fire afsnit, som er kort beskrevet nedenfor. Handlingsplan for øget gennemførelse for det gældende år tilgås via linket nederst.Klare mål

På baggrund af data i Datavarehuset skal den enkelte skole systematisk følge udviklingen i egne mål og resultater. Det skal give et bedre grundlag for, at skolerne kan tilrettelægge indsatser, der bidrager til at opfylde målene i reformen, øge elevernes læring og forbedre kvaliteten i undervisningen.Praktikpladsopsøgende arbejde

Den enkelte skole skal give en status på mål og resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrive skolens plan for det praktikpladsopsøgende arbejde med fokus på resultater, indsatser og mål.Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag

Den enkelte skole skal udvælge elementer i sit fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FDPG) samt metoder til undervisningsdifferentiering, som den vil have særligt fokus på at omsætte til praksis i de(t) kommende år. Skolen skal beskrive hvordan den arbejder med at omsætte det til praksis og følge op.Årligt tema

Den enkelte skole kan udvælge særlige temaer, for eksempel et strategisk indsatsområde, som den ønsker at arbejde med i de(t) kommende år. Der kan også, efter indstilling fra ministeren for børn, undervisning og ligestilling, indgå årlige temaer i handlingsplanen.