Opfølgning

Klare mål

Der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne.

Handlingsplaner

Alle erhvervsskoler skal årligt udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse, som bidrager til, at skolen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne.

Trepart

Udviklingen i trepartsaftalens mål, herunder andel tid tilbragt i skolepraktik, overgang mellem grundforløbets 2. del ledighedsfrekvensen for færdiguddannede og modelparameteren for hver uddannelse.

Abonner på nyheder om erhvervsuddannelser

Tilmeld dig og hold dig opdateret med offentliggørelser af statistik på erhvervsuddannelsesområdet.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

TilmeldSpecialadgang

Excel adgang

Dataområderne under erhvervsuddannelserne kan tilgås via Excel services, som er en fuldt fleksibel adgang til data, baseret på Excels pivottabel koncept. Her er det dermed muligt at tilpasse tabellerne helt frit.