Bemærk

Nøgletallet "antal elever fra indfrielse (slut SF)" er behæftede med fejl, hvis antallet af observationer i nøgletallet "antal aftaler slut SF" er diskretioneret. Fejlen gælder kun i de tilfælde "antal aftaler slut SF" er diskretioneret. Der arbejdes på at rette dette ved næste opdatering.

Nøgletal

Det er her muligt at finde udvalgte nøgletal, og vise en grafisk visualisering af data med brug af simple filtreringsmuligheder.Opdatering

GF2-måltal er opdateret til og med december 2023.Dyk ned i data

Med vores Excel rapporter kan du selv filtrerer eller pivotere, så tabellen viser lige det du skal bruge. Herefter kan filen enten downloades til egen maskine, som dog mister forbindelsen til datavarehuset og/ eller felterne kan markeres og kopieres over i eget program.Dokumentation og øvrige links

API

Hent data og anvend dem i egne løsninger. Alle vores åbne data er tilgængelige gennem vores API.

Registerdata til forskning

Læs om adgang til data og opmærksomhedspunkter ved persondata i statistiske analyser og forskning.

Datadokumentation

Hent kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor Målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler.

Målsætninger for indgåelse af uddannelsesaftaler

Data opdateres i januar, marts, juni og november