Dokumentation

 

 

Omlægningen af datakilde fra EASY-P til Lærepladsen.dk

har betydet et mindre niveauskifte fra 2022 og frem, da datastrukturen er ændret. Der henvises til dokumentationen nedenfor.

Bemærk at nøgletallet om lærepladssøgende

ikke er synligt for perioden juni 2023 til og med oktober 2023, da tallene ikke er retvisende, hvilket skyldes at flere skoler overset, at de fortsat skulle registrere de lærepladssøgende elever efter overgangen til Lærepladsen.dk. Tallene for januar er væsentligt højere end tidligere. STIL er i gang med at validere hvor meget, der skyldes registreringspraksis og reelt øget antal lærepladssøgende. Sammenligning over tid bør ske med varsomhed.

Bemærk at nøgletallet om praktikårselever ikke må anvendes

Der arbejdes på at rette dette ved en kommende opdatering.

Fejl i elevtype

Der er fejl i dimensionen elevtype. Dette betyder blandt andet, at antallet af uoplyste er for højt.

Opdatering

Lærepladsstatistikken er opdateret til og med februar 2024.

Årsstatistikken om lærepladser

Data opdateres i september

Lærepladsstatistik

Data opdateres månedligt

Lærepladsstatistik til og med marts 2024

Data opdateres næste gang den 22-05-2024

Abonner på nyheder

Tilmeld dig og hold dig opdateret med nyheder.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tilmeld