Nøgletal

Det er her muligt at finde udvalgte nøgletal, og vise en grafisk visualisering af data med brug af simple filtreringsmuligheder.Dyk ned i data

Med vores Excel rapporter kan du selv filtrerer eller pivotere, så tabellen viser lige det du skal bruge. Herefter kan filen enten downloades til egen maskine, som dog mister forbindelsen til datavarehuset og/ eller felterne kan markeres og kopieres over i eget program.Dokumentation og øvrige links

API

Hent data og anvend dem i egne løsninger. Alle vores åbne data er tilgængelige gennem vores API.

Registerdata til forskning

Læs om adgang til data og opmærksomhedspunkter ved persondata i statistiske analyser og forskning.

Datadokumentation

Hent kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor Elevfravær.

Elevfravær i grundskolen

Data opdateres i november

Elevfravær i folkeskolen under Covid-19

Covid-19 kan have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær i måneder med hjemsendelser. Første kvartal af 2022 var præget af et højt Covid-19-smittetryk, mens skolerne var åbne, hvorfor sygefraværet for januar-marts 2022 var væsentligt højere sammenlignet med tidligere skoleår