Fuldførelse på landsplan (mål 2)https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1832.aspxFuldførelse på landsplan (mål 2)Viser målet for fuldførelsesprocent på erhvervsuddannelserne.FuldførelseErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteDashboard
Elevtalhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1838.aspxElevtalData om elevtal på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Se, hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang (bestand) med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.ErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteDashboard
Bestand på erhvervsuddannelsernehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/2346.aspxBestand på erhvervsuddannelserneSe hvor mange elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse pr. 30. september i et givent år.ErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteDashboard
Elevernes vej gennem erhvervsuddannelsenhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1904.aspxElevernes vej gennem erhvervsuddannelsenFor elever med tilgang (antallet, der starter) i en udvalgt periode viser statistikken frafald på og overgang mellem de forskellige dele af erhvervsuddannelsen.ErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteDashboard
Tilgang fordelt på uddannelseshierarkiethttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1847.aspxTilgang fordelt på uddannelseshierarkietStatistikken viser tilgangen (antallet) af elever på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Her er der mulighed for at se tilgangen fordelt på uddannelseshierarkiet.TilgangErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Tilgang fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1848.aspxTilgang fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserStatistikken viser tilgangen (antallet) af elever på de enkelte erhvervsuddannelser.TilgangErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Antal fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiethttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1844.aspxAntal fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkietStatistikken viser antallet af fuldførelser på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Her er der mulighed for at se antal fuldførelser fordelt på uddannelseshierarkiet.FuldførelseErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Tilgang til grundforløbet fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1840.aspxTilgang til grundforløbet fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserStatistikken viser tilgangen af elever (antallet) til grundforløbet på de enkelte erhvervsuddannelser.TilgangErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Antal afbrud fordelt på uddannelseshierarkiethttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1843.aspxAntal afbrud fordelt på uddannelseshierarkietStatistikken viser antallet af afbrud på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Her er der mulighed for at se antal afbrud fordelt på uddannelseshierarkiet.AfbrudErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Antal fuldførelser fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1846.aspxAntal fuldførelser fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserStatistikken viser antallet af fuldførelser på de enkelte erhvervsuddannelser.FuldførelseErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Samlet bestandstal fordelt på uddannelsesområderhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1852.aspxSamlet bestandstal fordelt på uddannelsesområderStatistikken viser bestanden (antallet) af elever som er i gang med en erhvervsuddannelse, en forberedende grunduddannelse eller en gymnasial uddannelse ultimo måneden i et givent år.BestandErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Bestandstal fordelt på erhvervsuddannelsernehttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1850.aspxBestandstal fordelt på erhvervsuddannelserneStatistikken viser bestanden (antallet) af elever, som er i gang med en erhvervsuddannelse ultimo måneden i et givent år fordelt på afdeling og uddannelse.BestandErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Antal afbrud fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1841.aspxAntal afbrud fordelt på de enkelte erhvervsuddannelserStatistikken viser antallet af afbrud på de enkelte erhvervsuddannelser.AfbrudErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel
Overgang efter fuldført eller afbrudt grundforløbhttps://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1978.aspxOvergang efter fuldført eller afbrudt grundforløbOvergang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført eller afbrudt erhvervsfagligt grundforløb/studiekompetencegivende forløb fordelt på til-uddannelse. Bemærk, at der er fejl i dimensionen elevtype. Dette betyder, at antallet af uoplyste er for højt. Der arbejdes på at rette fejlen. OvergangErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteExcel

Dokumentation

 

 

Datadokumentation - Elevtalhttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Tværgående/datadokumentation/DVH_GYM_EUD_Elevtal.pdfDatadokumentation - ElevtalHer kan du læse detaljeret dokumentation for data indenfor det viste emne – se blandt andet oversigt over anvendte nøgletal og dimensioner, samt opdateringsfrekvens og evt. særlige opmærksomhedspunkter omkring data.Erhvervsuddannelser;Gymnasiale Uddannelser;Forberedende uddannelseElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførte;TilgangDokumentation
Film om hvordan tilgang tælleshttps://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Erhvervsuddannelser/Datadokumentation/EUD_Tælleprincipper.mp4Film om hvordan tilgang tællesHer kan du se en film om hvordan tilgange til erhvervsuddannelserne bliver talt i de forskellige opgørelser i datavarehuset.ErhvervsuddannelserElevtal: Tilgang, bestand, afbrudte og fuldførteDokumentation

Bemærkning til data om hovedforløb

Data om hovedforløbet på EUD (fuldførelse, afbrud og bestand) er behæftet med usikkerhed. STIL er i gang med at undersøge dette nærmere.

Opdatering

Tilgang og bestand er opdateret til og med maj 2024. Fuldførelse og afbrud er opdateret til og med april 2024.

Opdatering

Overgang er opdateret til og med september 2022.

Elevtal

Data opdateres månedligt undtagen i februar, august og september

Abonner på nyheder

Tilmeld dig og hold dig opdateret med nyheder.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Tilmeld